X

خدمات ما

حوزه فعالیت گروه مهندسی حسام قاسمی در زمینه ارائه خدمات فنی و مهندسی، ساختمانی و نقشه‌برداری به شرح زیر است:

  • بازدید میدانی از پروژه و اخذ نظرات شما و ارائه مشاوره با توجه به ایده‌های قابل اجرا
  • نقشه‌برداری با جدیدترین و دقیق‌ترین ابزارهای مهندسی و ارائه نقشه UTM
  • طراحی معماری طبق ضوابط مقررات ملی ساختمان
  • محاسبات طرح و ارائه نقشه‌های سازه طبق ضوابط مقررات ملی ساختمان
  • طراحی نقشه‌های سه بعدی نما و انیمیشن
  • طراحی داخلی
  • طراحی محوطه و فضای سبز
  • نظارت بر طرح
  • اجرای پروژه‌های عمرانی
  • اخذ تأییدیه نهایی
DNN